Όρια φιλοξενιών για τις παραμέτρους PHP

Αναλογα με τις απαιτήσεις της φιλοξενίας της ιστοσελίδας σας ενδέχεται οι προδιαγραφές να διαφέρουν. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις. Θα πρέπει να γνωρίζεται ότι ανάλογα με την κατηγορία φιλοξενίας το όριο των τιμών των παράμετρων PHP μπορεί να διαφέρουν. Για παράδειγμα το όριο της παραμέτρου memory_limit για ένα shared πακέτο φιλοξενίας είναι πολύ διαφορετική από το όριο της ίδιας παραμέτρου για έναν dedicated server.

 

Shared Πακέτα φιλοξενίας

Host Plus Advanced Ultra Host
memory_limit 128M 256M 512M
max_execution_time 30s 120s 300s
max_input_time 60s 120s 300s
post_max_size 8M 16M 128M
upload_max_filesize 2M 16M 128M

 

Πακέτα φιλοξενίας Reseller και Semi Dedicated Hosting

Reseller Hosting Semi Dedicated
memory_limit 128M 256M
max_execution_time 30s 120s
max_input_time 60s 120s
post_max_size 8M 16M
upload_max_filesize 2M 16M

Εάν έχετε στη διάθεση σας έναν dedicated server μπορείτε να ξεχάσετε τα παραπάνω όρια (παρά το ότι θα σας προτείναμε για όλους ασφάλειας να διατηρήσετε τις τιμές σε λογικά πλαίσια). Ο μοναδικός σας περιορισμός είναι οι πραγματικές τιμές υλικού του server σας.