Μεταβίβαση ιδιοκτησίας ονομάτων χώρου (domain) .gr

H μεταβίβαση της ιδιοκτησίας ενός .gr domain σε νέο ιδιοκτήτη, μέσω του γραφείου μας, είναι εφικτή από εμάς εφόσον το γραφείο μας είναι ο καταχωρητής του συγκεκριμένου ονόματος.

Αυτό σημαίνει ότι η καταχώρηση έγινε μέσω του γραφείου μας ή το domain έχει μεταφερθεί σε εμάς.
Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι οι εξής:

 

1. Αν είστε νέος πελάτης, θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στην εφαρμογή μας μέσω της διεύθυνσης:
https://app.focusonweb.gr/register.php

 

2. Επιλέξτε τη δημιουργία υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πύλης gov.gr . Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η αποστολή άλλων δικαιολογητικών πλην της υπεύθυνης δήλωσης που θα εκδοθεί μέσω του gov.gr και αποδεικτικού έναρξης επιτηδεύματος (αν η ιδιοκτησία μεταφέρεται σε νομικό πρόσωπο). Για την είσοδο σας στην πύλη gov.gr θα χρειαστείτε τους κωδικούς TaxisNet. Το κείμενο της αίτησης μπορεί να έχει την εξής μορφή:

Επιθυμώ τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του ονόματος χώρου ……………………. το οποίο είναι καταχωρημένο με όνομα ιδιοκτήτη …………………….
Γνωρίζω ότι για τη μετάβαση του ονόματος απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του τωρινού ιδιοκτήτη.
(Σε περίπτωση νομικού προσώπου) Το όνομα χώρου  και εκπροσωπείται από τον/την ……………………………………… Αναγνωρίζω ότι για τη μεταβίβαση του ονόματος χώρου θα χρειαστεί να καταβάλω το αντίτιμο που ορίζει ο καταχωρητής.

Αν δεν έχετε δυνατότητα σύνδεσης στην πύλη .gov.gr παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε μας την υπεύθυνη δήλωση του νέου ιδιοκτήτη συμπληρώνοντας την αίτηση μεταβίβασης domain που θα βρείτε στο σύνδεσμο εδώ καθώς και αστυνομική Ταυτότητα (για φυσικά πρόσωπα) ή έναρξη επιτηδεύματος ή ΦΕΚ (για εταιρείες).

 

3. Επιλέξτε τη δημιουργία υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πύλης gov.gr . Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η αποστολή άλλων δικαιολογητικών πλην της υπεύθυνης δήλωσης που θα εκδοθεί μέσω του gov.gr και αποδεικτικού έναρξης επιτηδεύματος (αν η ιδιοκτησία μεταφέρεται από νομικό πρόσωπο). Για την είσοδο σας στην πύλη gov.gr θα χρειαστείτε τους κωδικούς TaxisNet. Το κείμενο της αίτησης μπορεί να έχει την εξής μορφή:

Ως καταχωρημένος ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη του ονόματος χώρου ………………….. αποδέχομαι τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του αναγραφόμενου ονόματος χώρου στον/στην ………………….. (Σε περίπτωση νομικού προσώπου) Βεβαιώνω ότι είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου με την επωνυμία ………………….. με ΑΦΜ ………………….. και έδρα ………………….. το οποίο δεσμεύω με την υπογραφή μου και ότι το νομικό πρόσωπο το οποίο εκπροσωπώ μεταβιβάζει το παραπάνω όνομα χώρου όπως αυτό περιγράφεται με την παρούσα.

Αν δεν έχετε δυνατότητα σύνδεσης στην πύλη .gov.gr παρακαλούμε στείλτε μας συμπληρωμένη από τον παλιό ιδιοκτήτη την αίτηση μεταβίβασης domain που θα βρείτε εδώ καθώς και αστυνομική Ταυτότητα (για φυσικά πρόσωπα) ή έναρξη επιτηδεύματος ή ΦΕΚ (για εταιρείες). Η αίτηση μεταβίβασης του παλιού ιδιοκτήτη θα πρέπει συνοδεύεται από επικύρωση φορέα του Δημοσίου (π.χ. ΚΕΠ).

 

4. Θα πρέπει να γίνει η οικονομική τακτοποίηση της παραγγελίας σας. Μπορείτε να προσθέσετε το προϊόν στο καλάθι σας και να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας online, μέσω του συνδέσμου: https://focusonweb.gr/cart.php?a=add&pid=36 
Σημείωση: Η μεταβίβαση ενός .gr domain αποτελεί χρεώσιμη πράξη από το Μητρώο των ελληνικών ονομάτων.  Το κόστος της αλλαγής ιδιοκτήτη για .gr domain ανέρχεται στα 30€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Μπορείτε να δείτε τους τρόπους πληρωμής στη σελίδα: https://focusonweb.gr/tropoi-pliromis

 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, το αίτημά σας προωθείται προς το μητρώο ονομάτων χώρου (.gr) και η μεταβίβαση ολοκληρώνεται εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας.

Leave a Reply