Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

TLD

Κατοχύρωση

 Ανανέωση

 Αλλαγή
Καταχωρητή

Redemption

 Ημέρες
Καραντίνας

.gr

 16,20€

 16,20€

Δωρεάν


15

.com.gr

 16,20€

 16,20€

Δωρεάν


15

.edu.gr

 16,20€

 16,20€

Δωρεάν


15

.net.gr

 16,20€

 16,20€

Δωρεάν


15

.org.gr

 16,20€

 16,20€

Δωρεάν


15

.gov.gr

 16,20€

 16,20€

Δωρεάν


15

.com

 11,90€

11,90 €

11,90 €

  95,00 €

40

.eu

8,10 €

8,10 €

8,10 €


40

.net

12,80 €

12,80 €

12,80 €

95,00 €

40

TLD

Κατοχύρωση

 Ανανέωση

 Αλλαγή
Καταχωρητή

Redemption

 Ημέρες
Καραντίνας

.gr

 17,74 €

17,74 €

Δωρεάν


15

.com.gr

 17,74 €

17,74 €

Δωρεάν


15

.edu.gr

 17,74 €

17,74 €

Δωρεάν


15

.net.gr

 17,74 €

17,74 €

Δωρεάν


15

.org.gr

 17,74 €

17,74 €

Δωρεάν


15

.gov.gr

 17,74 €

17,74 €

Δωρεάν


15

.com

 12,10 €

12,10 €

11,90 €

  95,00 €

40

.eu

8,50 €

8,50 €

8,50 €


40

.net

12,10 €

12,10 €

13,42 €

95,00 €

40

TLD

Κατοχύρωση

 Ανανέωση

 Αλλαγή
Καταχωρητή

Redemption

 Ημέρες
Καραντίνας

.gr

 15,00€

15,00€

Δωρεάν


15

.com.gr

15,00€

15,00€

Δωρεάν


15

.edu.gr

15,00€

15,00€

Δωρεάν


15

.net.gr

15,00€

15,00€

Δωρεάν


15

.org.gr

15,00€

15,00€

Δωρεάν


15

.gov.gr

15,00€

15,00€

Δωρεάν


15

.com

 11,80€

 11,80€

11,80 €

  95,00 €

40

.eu

7,60 €

7,60 €

7,60 €


40

.net

12,80 €

12,80 €

12,80 €

95,00 €

40

TLD

Κατοχύρωση

 Ανανέωση

 Αλλαγή
Καταχωρητή

Redemption

 Ημέρες
Καραντίνας

.gr

 13,50€

13,50€

Δωρεάν


15

.com.gr

13,50€

13,50€

Δωρεάν


15

.edu.gr

13,50€

13,50€

Δωρεάν


15

.net.gr

13,50€

13,50€

Δωρεάν


15

.org.gr

13,50€

13,50€

Δωρεάν


15

.gov.gr

13,50€

13,50€

Δωρεάν


15

.com

 11,10€

 11,80€

11,80 €

  95,00 €

40

.eu

7,20 €

7,20 €

7,20 €


40

.net

12,50 €

12,50 €

12,50 €

95,00 €

40