Ρύθμιση λογαριασμού email (POP3) για Outlook

Αν θέλετε να ρυθμίσετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στο Microsoft Outlook μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω οδηγό.
Βήμα 1ο:
Ανοίγουµε το Outlook και επιλέγουµε «Εργαλεία» από το κεντρικό µενού. Στη συνέχεια επιλέγουµε «Λογαριασµοί ηλεκτρονικού ταχυδροµείου»

Βήμα 2ο:

Επιλέγουµε «Προσθήκη νέου λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου», εφ ‘όσον θέλουµε να δηµιουργήσουµε έναν νέο λογαριασµό.

Βήμα 3ο:

Επιλέγουµε «POP3»

Βήμα 4ο:
Αν το domain µας είναι της µορφής www.domain-mas.gr, ορίζουµε τις ακόλουθες παραµέτρους:

Όνοµα : Το πραγματικό  σας όνοµα
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Την νέα διεύθυνση email σας.
∆ιακοµιστής εισερχόµενης αλληλογραφίας (POP3): mail.domain-sas.gr
∆ιακοµιστής εξερχόµενης αλληλογραφίας (SMTP): mail.domain-sas.gr
Όνοµα χρήστη: Το email σας (π.χ. onoma@focusonweb.gr).

Θύρα εισερχομένων: 110
Θύρα εξερχομένων: 25 (ή 587)

Σηµείωση: το όνοµα χρήστη θα πρέπει να συνοδεύεται από τη διεύθυνση της σελίδας σας (π.χ. onoma@focusonweb.gr)

Κωδικός Πρόσβασης: Ο κωδικός που δηλώσατε ή σας δώσαμε εμείς κατά τη ρύθμιση της υπηρεσίας.

Βήμα 5ο:
Στη συνέχεια πατάτε την επιλογή «Περισσότερες ρυθµίσεις» και ενεργοποιείτε την επιλογή «ο διακοµιστής εισερχοµένων (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας».

 

Leave a Reply