Ρύθμιση email μέσω της εφαρμογής Gmail

Μια από τις διαθέσιμες επιλογές λήψης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μας, ειδικότερα σε φορητές συσκευές αλλά και σε υπολογιστές, είναι η εφαρμογή Gmail της Google.

Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν μέσω των marketplaces της συσκευής που έχετε στη διάθεση σας (Google Play, Apple Store κλπ.)

Βήμα 1: Ανοίγουμε την εφαρμογή και μέσω του μενού επιλογών (πάνω αριστερά) ανοίγουμε το μενού και επιλέγουμε ρυθμίσεις

Βήμα 2: Επιλέγουμε “Προσθήκη Λογαριασμού”

Βήμα 3: Επιλέγουμε “Άλλος”

Βήμα 5: Καταχωρούμε τη διεύθυνση email που θέλουμε να ρυθμίσουμε (στο παράδειγμα μας είναι η user@focusonweb.gr)

Βήμα 6: Επιλέγουμε “Προσωπικός (POP3)”

Βήμα 7: Καταχωρούμε τις πληροφορίες του διακομιστή εισερχομένων. Συνήθως ο διακομιστής εξερχομένων είναι το domain σας.

Βήμα 8: Όταν εμφανιστεί η ειδοποίηση “Το πιστοποιητικό δεν είναι έγκυρο” επιλέγουμε “Συνέχεια ούτος ή άλλως” και όταν εμφανιστεί ξανά η ειδοποίσης πηγαίνουμε μέσω της επιλογής “Πίσω” στο στις ρυμίσεις των εισερχομένων.

Βήμα 9: Κρατάμε τις προηγούμενες πληροφορίες και επιλέγουμε τύπος ασφάλειας “Κανένα”. Στη συνέχεια πατάμε επόμενο.

Βήμα 10: Για το διακομιστή εξερχομένων θα επαναληφθούν τα δύο προηγούμενα βήματα και πάλι επιλέγουμε τύπος ασφάλειας “Κανένα”. Στη συνέχεια πατάμε επόμενο.

Με τα παραπάνω βήματα ολοκληρώνεται η ρύθμιση και έτσι μπορείτε να λαμβάνετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω Gmail