Στέλιος Σοφός

Κάθε γραμμή κώδικα, κάθε byte πληροφορίας, κάθε σχέδιο και ιδέα είναι το όχημα μας για ένα καλύτερο αύριο. Το καλύτερο αύριο που είχαμε, μέχρι το επόμενο.