Ρύθμιση λογαριασμού email (pop3) για Outlook

Βήμα 1ο:
Ανοίγουµε το Outlook και επιλέγουµε «Εργαλεία» από το κεντρικό µενού. Στη συνέχεια επιλέγουµε «Λογαριασµοί ηλεκτρονικού ταχυδροµείου»

Βήμα 2ο:

Επιλέγουµε «Προσθήκη νέου λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου», εφ ‘όσον θέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα νέο λογαριασµό.

Βήμα 3ο:

Επιλέγουµε «POP3»

Βήμα 4ο:
Αν το domain µας είναι της µορφής www.domain-mas.gr, Ορίζουµε τις ακόλουθες παραµέτρους:

Όνοµα σας: Το πραγµατικό σας όνοµα
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Την νέα διεύθυνση email σας.
∆ιακοµιστής εισερχόµενης αλληλογραφίας (POP3): mail.domain-sas.gr
∆ιακοµιστής εξερχόµενης αλληλογραφίας (SMTP): mail.domain-sas.gr
Όνοµα χρήστη: Το email σας (π.χ. onoma@focusonweb.gr).
 
Σηµείωση: το όνοµα χρήστη θα πρέπει να συνοδεύεται από τη διεύθυνση της σελίδας σας (π.χ. onoma@focusonweb.gr)

Κωδικός Πρόσβασης: Ο κωδικός που δηλώσατε η σας δώσαμε εμείς κατά τη ρύθμιση της υπηρεσίας.

Βήμα 5ο:
Στη συνέχεια πατάτε την επιλογή «Περισσότερες ρυθµίσεις» και Ενεργοποιείτε την επιλογή «ο διακοµιστής εισερχοµένων (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας.

Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

 Εκτύπωση αυτού του άρθρου

Επίσης Διαβάστε

Ρύθμιση Plesk email σε iOS (iphone, ipad)

Για να ρυθμίσετε ένα νέο email στη συσκευή σας με λειτουργικό iOs (iPad, iPhone) ή για να...