Λήψεις Εγχειρίδια, προγράμματα και άλλα αρχεία

Η Βιβλιοθήκη Λήψεων έχει όλα τα εγχειρίδια, προγράμματα και λοιπά αρχεία που μπορεί να χρειαστείτε από εμάς.

Πιο Δημοφιλείς Λήψεις

Αίτηση μεταβίβασης domain (Νέου Ιδιοκτήτη)
Με το έντυπο αυτό ο νέος ιδιοκτήτης μπορεί να αιτηθεί μεταβίβαση ιδιοκτησίας ενός domain που είναι καταχωρημένο στο γραφείο μας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα χρειαστεί και η έγκριση του παλιού ιδιοκτήτη. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στη διεύθυνση: https://focusonweb.gr/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=5
Μέγεθος: 485 kB
Αίτηση μεταβίβασης domain Παλιού Ιδιοκτήτη
Με το έντυπο αυτό ο παλιός ιδιοκτήτης ενός domain επιτρέπει τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας ενός domain που είναι καταχωρημένο στο γραφείο μας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα χρειαστεί αίτημα από το νέο ιδιοκτήτη. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στη διεύθυνση: https://focusonweb.gr/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=5
Μέγεθος: 487 kB